Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-30 11:38

Förbud mot växtskyddsmedel i trädgårdar och parker

Gunga i en parkFoto: Pixabay

Från och med den 1 oktober är det förbjudet att använda växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, parker och lekplatser.

För att minimera riskerna med användningen av växtskyddsmedel har regeringen beslutat att förbjuda växtskyddsmedel på vissa platser. Förbudet gäller från och med den 1 oktober på följande platser:

  • Skolgårdar eller gårdar till förskolor och på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
  • Koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
  • Tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
  • Växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Kemikalieinspektionen har beslutat om ämnen som är undantagna från förbudet. Läs mer om förbudet och undantag från förbudet på Kemikalieinspektionens webbplats.