Föräldra- och elevenkät våren 2020

Här hittar du föräldra- och elevenkäten för den undersökning vi gör varje år för att stärka kvalitén på vår verksamhet.

Det är viktigt att du svarar på frågorna, väljer man att hoppa över frågor slutförs enkäten utan att svaret registreras. 7 sekunder efter avslutad enkät startar enkäten om från början ifall det är fler föräldrar som ska svara.

Till föräldraenkäten

Till elevenkäten

Enkäten finns på 3 språk. Svenska, Engelska och Arabiska och du får på första sidan välja det språk du vill använda när du svarar.

Du kan när som helst under tiden du gör enkäten växla språk uppe i högerhörnet.