Flyg, tåg, buss, landsväg och sjöfart

Bild på en buss från Kalmar Länstrafik

Hultsfreds kommun ligger i sydöstra Sverige, i Småland och i Kalmar län. Avståndet till Kalmar, Växjö, Jönköping och Linköping är cirka 12 mil. Till landets tre största städer har vi cirka 30 mil.

Järnväg och busstrafik

Järnvägsförbindelse finns med Kalmar, Linköping och Oskarshamn. På banan körs både person- och godstrafik. Med Kustpilen-tågen reser du bekvämt på sträckan Kalmar-Hultsfred-Linköping.

Kalmar Länstrafik (KLT) sköter busstrafiken och har bland annat direktlinjer till Oskarshamn, Västervik och Växjö.

Under turistsäsong går det vissa tider att åka rälsbuss på den smalspåriga och byggnadsminnesförklarade järnvägen mellan Hultsfred och Västervik.

Närtrafik

Närtrafik på landsbygden
Närtrafiken är den del av kollektivtrafiken där du ringer och beställer din resa. Trafiken kör bara de sträckor som du beställt att åka. Antalet turer varierar beroende på var i länet du bor. Du blir hämtad vid en bestämd mötesplats (t ex bostaden). Du reser mellan landsbygden och närmaste större ort eller bytespunkt för anslutning till linjelagd kollektivtrafik.

Du kan beställa din resa måndag-fredag kl. 7-18, lördag, söndag och helgdag kl. 8-17.  Ring 010-21 21 000 (menyval 3) för att beställa resan. Du beställer resan senast två timmar före avfärd. Närtrafiksresa på helgen måste bokas sista helgfria
vardagen innan.

Närtrafik i Hultsfreds tätort
Hultsfreds tätort har en centrumlinje som inte beställs i förväg. Fordonet är skyltat med linje 70.

Frågor om Närtrafiken:
KLT ansvarar för Närtrafiken.
Frågor besvaras på telefon 010-21 21 000.
Du hittar aktuella tider och hållplatser på kalmarlanstrafik.se

Flyg

Flygplatsen ligger cirka fem kilometer från Hultsfreds centrum och har moderna inflygningshjälpmedel.

Landsväg och sjöfart

Riksväg 23 mellan Linköping och Malmö går genom kommunen och är ett alternativ till E4:an.

Djuphavshamn finns i Oskarshamn, sex mil från Hultsfred. Dit finns goda väg- och järnvägsförbindelser.