Flaten, Målilla

Platshållare för bildspel

Populär och värdefull sportfiskesjö med stor abborre och gädda och en rolig pimpelsjö.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, benlöja, sarv, sutare, lake, siklöja, öring

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 165 hektar
Maxdjup: 15 meter
Medeldjup: 3,8 meter

Tips för…
Nybörjaren: Pimpelfiske efter abborre.
Proffset: Ismete med löja efter stor abborre.
Upptäckaren: Fiske efter stor gädda.

Fiskekortförsäljare:
Smålandsmjärden, Virserum
0495-301 25
Virserums Golvservice
0495-312 41
Britt Ohlsson, Målilla
0495-221 58
Arne Gustafsson, Flaten Sjöliden
0495-520 58
Roy Petersson, Flathult
0495-520 59
Hyra av båt
Arne Gustafsson, Flaten
0495-520 58

Fiskekortet gäller för alla sjöar inom Flatens fiskevårdsområde.

Flaten är en populär sportfiskesjö, inte minst av utländska sportfisketurister. Den ligger cirka 15 km sydväst om Hultsfred intill vägen mellan Målilla och Virserum. Flaten är en av sjöarna som ingår i Flatens fiskevårdsområde. Sjön är näringsfattig och omgivningen domineras i norra delen av lövskog och i södra delen av barrskog. Marken är ofta blockrik och stenig. I norra delen av sjön ligger ett domänreservat, Bocksudd, som innehåller ekskog. Vattenvegetationen är gles förutom i vissa grunda områden i västra och norra delen där starr och bladvass växer. Mitt i sjön ligger en liten ö vid namn Flateö. I sjöns sydvästra del finns en badplats. Fiskgjuse, storlom och mindre hackspett häckar vid sjön.

Fisket i Flaten

Runt Flaten kan man hitta många landplatser att fiska ifrån och det finns även båt att hyra. I södra och östra delen av sjön finns många hällar att fiska ifrån, som passar fisket efter gädda och abborre. Både gädda och abborre finns talrikt och i alla storlekar. Abborre på 1,8 kg har tagits i sjön och det är relativt vanligt med fisk över 1 kg. Abborren går att meta med löja eller spinnfiska med jigg och spinnare. Sjön är även en mycket bra pimpelsjö där det lönar sig att prova sig fram med balans- och vertikalpirk beroende på storleken på fisken som man söker.

Gäddfisket i Flaten är bra. Fiskar runt 10 kg är inte ovanliga och det har tagits gädda över 12 kg. Om man hyr en båt har man massor med platser att fiska på. Då kan man passa på att släppa en vobbler efter båten i sjöns djupaste områden där siklöjan finns. De djupaste områdena finns öster och norr om Flateö och är områden som hyser storgäddor. Meta efter karpfisk kan man göra på många platser från land, bland annat i den södra delen och i den norra viken där ån rinner ut från sjön. För att fånga braxen, mört och sarv är bottenmete effektivt och ett bra bete är lövmask.