Publicerad: Uppdaterad: 2021-01-25 8:04

Fjärrundervisning på Albäcksskolan

Information covid-19

Albäcksskolan kommer att bedriva fjärrundervisning 7-24 januari 2021. Detta för att motverka smittspridning av covid-19. Beslutet är fattat i samråd med smittskyddsläkare på Region Kalmar, som motiverar åtgärden med det ansträngda smittläget i länet.

Fjärrundervisning innebär att eleverna följer undervisningen i sitt ordinarie schema hemifrån via sin dator, och avräknas mot den garanterade undervisningstiden.

Vissa undantag från fjärrundervisning kan ske utifrån elevens behov av särskilt stöd.

Beslutet gäller inte grundsärskolan årskurs 7-9 eller klass 7-9A.