Publicerad: Uppdaterad: 2021-04-12 8:02

Fjärrundervisning på Albäcksskolan fram till påsklovet

Information covid-19

Albäcksskolan går över till fjärrundervisning från och med imorgon, måndag 29 mars, och fram till och med torsdag 1 april, då påsklovet börjar. Detta enligt ett delegationsbeslut i barn- och utbildningsnämnden den 28 mars.

Beslutet gäller även grundsärskolan årskurs 7-9 med tillhörande fritidsverksamhet, med undantag för elever som har vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Vissa undantag från fjärrundervisningen kan göras för elever som är i behov av särskilt stöd.

Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden.

Bakgrunden till beslutet är att smittskyddsläkaren bedömer att vi är ett allvarligt läge i Kalmar län och att smittan kommer att öka de närmaste veckorna. Med en ökande samhällsspridning i Hultsfreds kommun finns det även en risk för ökad spridning på Albäcksskolan, vilket gör det nödvändigt med förebyggande åtgärder för att minimera risken för smittspridning.