Publicerad:

Filmteam på Albäcksskolan

Bild på Filmteam, elever och lärarecBild på Filmteam, elever och lärareFoto: Sebastian Bergström

Idag var ett filmteam på Albäcksskolan som på uppdrag av Microsoft gör en inspirationsfilm kring vår digitala satsning. Hösten 2015 fick alla årskurs sju elever en Surface (en kombination av dator och surfplatta) att använda i sitt skolarbete.

Det här är en satsning som kommer utvecklas under tre år för att hela Albäcksskolan ska bli en 1:1 skola. (1:1 innebär att alla elever på skolan har sin egna digitala enhet att arbeta med). Att införa en digital satsning på en skola innebär en stor förändringsprocess men är också nödvändigt för att leva upp till läroplanen samt att utbilda eleverna till samhällsmedborgare i det samhälle vi lever i idag.

Filmens syfte är att inspirera och lyfta fram en skola som kommit en bit på vägen i sin digitala satsning. Filmen kommer bland annat att visas på BETT mässan i London i januari 2016. (BETT mässan är Europas största IT mässa för skolor).