Feriepraktikanter har skapat en film om hur det är att vara ung i Hultsfreds kommun

Lupp filmprojektUngdomar har gjort en film om att vara ung i Hultsfreds kommun

Vart tredje år görs en lupp-undersökning i åk 8 och åk 2 på gymnasiet där elever får svara på frågor om deras skola, fritid, inflytande, hälsa, arbete, framtid, politik och trygghet.

-Detta är ett sätt att mäta våra ungas livssituation, som bland annat styrgruppen för Lupp där politiker och tjänstemän sitter, jobbar med ungas delaktighet.
Enligt barnkonventionens artikel 12 – alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Därför har vi engagerat fyra ungdomar som har haft som sin feriepraktik, att gå igenom lupprapporten och lyfta de frågor som de tycker är viktiga, berättar Susanne Svenson, fritidssekreterare.

Detta har resulterat i en film där de har intervjuat ungdomar, tjänstemän och politiker och ställt frågor om trygghet, skolmat och mående. Utöver detta har de gått en utbildning i barnkonventionen, lärt sig filmkunskap och redigering och även intervjuat utbildningsminister Anna Ekström, via länk.