Feriepraktik

Feriepraktik

Vad är Feriepraktik

Feriepraktik är det första jobbet för många. När du har feriepraktik går du bredvid ordinarie medarbetare i någon av de verksamheter där vi erbjuder feriearbete. Du får handledning i de arbetsuppgifter du blir tilldelad. Syftet är att du ska få prova på, se och lära olika uppgifter. Du får värdefull arbetslivserfarenhet inom kommunen och föreningar. Du får lön för arbetet du utför.

Målgrupp
Du som är född 2008, 2007 eller 2006 kan söka feriepraktik. Du som är född 2008 har förtur. Du ska vara folkbokförd i Hultsfreds kommun och ha ett fullständigt personnummer, inklusive de fyra sista siffrorna.

Ansök
Du kan ansöka om feriepraktik från måndagen den 12 februari till söndagen den 31 mars, klockan 21:00. Ansökan görs via Samverka.
Du får besked om du fått en plats i början av maj månad.

Arbetsplatser
Exempel på vad tidigare feriepraktikanter jobbat med:

Äldreomsorgen: Hjälpa de äldre vid måltider, promenader, bäddning med mera.
Förskolor: Olika uppgifter. Sortera saker, städa och arbeta i barngruppen.
Skribent/journalist: Skriva skönlitterära texter och träna på att bli en bättre skribent. Göra studiebesök m.m. Praktiken utgörs i Vimmerby tillsammans med ungdomar från både Västervik och Vimmerby.
Kostenheten: 
Vara behjälplig i köket. Baka, tillreda sallader, diska, lägga upp mat, packa varor och städa.
Städ eller vaktmästeri: Städa lokaler. Inom vaktmästeri kan du få reparera, underhålla och flytta möbler.
Föreningar i kommunen: Mest arbete utomhus, klippa gräs och måla.
Dressin: Hyra ut dressiner, sälja biljetter och jobba i kiosk.
Stegen: Diverse arbete.
Kultur och turism: Turistvärdar, museum och caféverksamhet.
Ung kommunutvecklare: Är du social, gillar att göra film och tycka om att uttrycka dig i tal och skrift, så kan du arbeta med ungas inflytande, tillvarata engagemang, ideér och perspektiv.

När du ansöker kan du fylla i önskemål om vart du vill jobba. Vi kan dock inte garantera placering inom dina val.

Arbetstid
Du arbetar totalt 90 timmar under tre veckor.
Ordinarie arbetstid är vardagar mellan 06-18, visst kvälls- & helgarbete kan förekomma.
Lön
Lönen betalas ut av Arbete och integration efter att närvarorapporten har kommit in. Har du inte varit anställd inom Hultsfreds kommun tidigare så behöver du kontakta Swedbank oavsett nuvarande bank för att meddela konto för utbetalning.

Om du saknar konto får du en utbetalningsavi skickad till den adress som du är folkbokförd på. Giltig legitimation krävs för att lösa ut avin.

Belastningsregister
Utdrag från belastningsregistret är ett krav för att kunna påbörja feriepraktiken. Redan under ansökningstiden vill vi att du beställer ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget visas för personal på Arbete och integration.
Närvarorapport
Närvarorapporten tar du med dig till arbetsplatsen. Du ansvarar för att fylla i den och att din handledare skriver under. Kom ihåg att fylla i när du har lunch/rast. Din lunch/ rast är obetald.

Du skickar din ifyllda närvarorapport till Arbete och integration.

Sjukdom/ledighet
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan jobba ska du meddela det till arbetsplatsen så snabbt du kan. Du måste ta reda på arbetsplatsens telefonnummer första arbetsdagen för att kunna meddela eventuell frånvaro. Du får ingen lön om du har frånvaro. Ledighet beviljas av respektive arbetsplats och bedöms från fall till fall.
Anställning
Feriepraktik anordnas av enheten IFO arbete & integration som är en del av socialförvaltning inom Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun är din arbetsgivare och du omfattas av kommunens ansvars- och gruppolycksfallsförsäkring.

Arbetsplatsen bistår med en handledare som informerar och coachar dig i ditt arbete. Det är också arbetsplatsen som ser till att du vistas i en säker miljö och ger dig skyddsutrustning om det behövs. Läs mer i foldern Så får barn och ungdomar arbeta från Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss
Har du frågor?
Ring oss, se våra kontaktuppgifter längre ner på sidan (blå ruta).

Kom förbi oss på vårt kontor. Vi sitter till vänster om gymnasiets huvudentré, Stora Torget 3 i Hultsfred.

Eller maila till oss alla: feriepraktik@hultsfred.se