Feriepraktik

ett glädjeskutt i naturen

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb. Prova på, se och lär för framtiden! Under tre veckor får du värdefull arbetslivserfarenhet inom kommun, föreningar eller näringsliv. Du syns och hörs i Hultsfred!

Sommaren 2021 har du som är född 2005 förtur. Planeringen inför sommarens feriepraktik är i full gång. Sista ansökningsdagen var den 31 mars, så nu är vi i full gång med att matcha ungdomar mot arbetsplatser. Besked kommer skickas ut under början av maj månad.

Vem kan söka feriepraktik?

Du som är född 2005 har förtur 2021, men även du som är född tidigare kan söka feriepraktikplats. Du ska vara folkbokförd i Hultsfreds kommun och ha ett fullständigt personnummer, inklusive de fyra sista siffrorna.

Du blir din egen ambassadör men också ett viktigt ansikte utåt för din arbetsplats. Därför är det positivt om du är serviceinriktad, tillgänglig och öppen för att lära dig nya saker.

Arbetstid och lön

Du arbetar totalt 90 timmar under tre veckor. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag mellan kl. 06.00-18.00.

Lönen betalas ut av arbetsmarknadsenheten efter att närvarorapporten har kommit in. Har du inte varit anställd inom Hultsfreds kommun tidigare så behöver du kontakta Swedbank oavsett nuvarande bank för att meddela konto för utbetalning.

Om du saknar konto, så får du en utbetalningsavi skickad till den adress som du är folkbokförd på. Giltig legitimation krävs för att lösa ut avin.

Viktigt att tänka på

Redan under ansökningstiden vill vi att du beställer ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget, i ett oöppnat kuvert tar du med dig din första arbetsdag och lämnar till din handledare. Det är ett krav för att kunna påbörja feriepraktiken.

Anställning

Feriepraktik är inte att likställa med ett vanligt sommarjobb, syftet är i första hand att ge erfarenhet och skapa kontaktnätverk ut i arbetslivet.

Feriepraktik anordnas av arbetsmarknadsenhetens verksamhet inom enheten IFO arbete & integration som är en del av socialförvaltning inom Hultsfreds kommun.

Hultsfreds kommun är din arbetsgivare och du omfattas av kommunens ansvars- och gruppolycksfallsförsäkring.

Arbetsplatsen bistår med en handledare som informerar och coachar dig i ditt arbete. Det är också arbetsplatsen som ser till att du vistas i en säker miljö och ger dig skyddsutrustning om det behövs. Läs mer i foldern Så får barn och ungdomar arbeta från Arbetsmiljöverket.

Närvaro

Närvarorapporten tar du med dig till arbetsplatsen. Du ansvarar för att fylla i den och att din handledare skriver under. Kom ihåg att fylla i när du har lunch/rast, som är obetald.

Du skickar din ifyllda närvarorapport till arbetsmarknadsenheten.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan jobba så meddelar du det till arbetsplatsen innan du skulle ha börjat jobba. Det är därför viktigt att du tar reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen. Tiden då du är frånvarande får du ingen lön. Ledighet beviljas av respektive arbetsplats och bedöms från fall till fall.

Vad kan jag jobba med?

Här nedan ser du exempel på vad våra feriepraktikanter har jobbat med tidigare år.

Äldreomsorgen: Hjälpa de äldre vid måltider, promenader, bäddning med mera.
Förskolor: Olika uppgifter. Sortera saker, städa och arbeta i barngruppen.
Kostenheten: Vara behjälplig i köket. Baka, tillreda sallader, diska, lägga upp mat, packa varor och städa.
Städ eller vaktmästeri: Städa lokaler. Inom vaktmästeri kan du få reparera, underhålla och flytta möbler.
Föreningar i kommunen: Mest arbete utomhus, klippa gräs och måla.
Dressin: Hyra ut dressiner, sälja biljetter och jobba i kiosk.
Stegen: Diverse arbete.
Kultur och turism: Turistvärdar, museum och caféverksamhet.

När du ansöker kan du fylla i önskemål om vart du vill jobba. Vi kan dock inte garantera placering inom dina val.

Har du frågor?

Hör av dig om du undrar något.
feriepraktik@hultsfred.se