Familjehem

Små bebisfötter i ett hjärta av händerSmå bebisfötter i ett hjärta av händer

Har du tid, engagemang och plats att ta emot ett barn eller ungdom som behöver trygghet och stöd? Tänk att få möjligheten att hjälpa ett barn till en stabilare uppväxt och tryggare framtid.

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Oavsett hur länge barnet bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder och syskon till någon annans barn. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en familj med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo på landet, i lägenhet eller i hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det viktigaste är att familjehemmets förutsättningar matchas med barnets behov. Man är inte ensam om föräldraskapet utan är där som ett stöd för barnet i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan bli ett familjehem utreder familjehemsgruppen om du och din familj passar för uppdraget. Utredningar syftar till att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilket barn som just er familj bäst kan hjälpa.

Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Att bli familjehem är ett viktigt beslut som ofta måste ta tid för alla inblandade.

Vilket stöd får familjehem?

Stöd och handledning

Familjehemmet får råd och stöttning av familjehemssekreteraren och barnets handläggare som ansvarar för det placerade barnet. Familjehemmen erbjuds handledning.

Ersättning
Familjen som tagit uppdrag som familjehem får en ersättning av socialförvaltningen. Socialförvaltningen följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Ersättningen består av två delar:

  1. Arvodet, som är ersättning för det uppdrag ni utför. Arvodet är skattepliktigt och är sjukpenning- och pensionsgrundande. Summan kan variera beroende på barnets ålder och hur komplext uppdraget är.
  2. Den andra delen är en omkostnadsersättning, som ska täcka de merkostnader som barnet medför. Summan för omkostnadsersättningen varierar utifrån en mängd olika faktorer. Det handlar till exempel om barnets ålder, fritidsintressen, barnomsorgsavgifter, bilskjuts och umgängen.

Att vara familjehem är ett uppdrag och kan inte ersätta ett förvärvsarbete.