EU-val 2024

39518536-hand-put-in-election-box-icon-flat-style

Val 2024

Söndag den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Då kan du som har fyllt 18 år lägga din röst på det parti som du vill ska vara med och fatta besluten i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Vanliga frågor och svar om val 2024

Allmän information

När är EU-valet?
Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Från och med 22 maj till och med 9 juni 2024 kan du förtidsrösta.

Vem har rösträtt?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer med i röstlängden, som är en lista över alla med rösträtt. Är du med i röstlängden så får du ditt röstkort hemskickat till dig i maj.

Du har rösträtt till europaparlamentet om du är:

18 år senast på valdagen,

svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller

är medborgare i någon av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Vad är en röstlängd?

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden. I röstlängden finns information om vilka val du har rösträtt till. Röstlängden fastställs 30 dagar innan valet.

Vad är ett valdistrikt?

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Valdistrikten beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av länsstyrelsen.

I Hultsfreds kommun finns 9 valdistrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal men ibland ryms flera olika valdistrikts vallokaler i samma byggnad.

Kommunens valdistrikt och vallokaler är följande:

 • Ekeberg – Lindgården
 • Hultsfred S – Matsalen Lindblomskolan
 • Hultsfred N – Församlingsgården
 • Lönneberga – Folkets hus (Silverbaren)
 • Målilla – Skeppet
 • Järeda – Dagcentralen Violen
 • Virserum – Ekliden
 • Mörlunda – Lundagården
 • Vena – Bygdegården

På ditt röstkort som du får hem i brevlådan står det vilket valdistrikt du tillhör.

Preliminära rösträkningen

Den preliminära rösträkningen, “onsdagsräkningen”, är öppen för allmänheten och äger rum i Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred den 12 juni.

Röstkort

Kan jag rösta utan röstkort?

Du behöver inte ha med dig ditt röstkort om du röstar på valdagen i din vallokal där du ingår i röstlängden. Däremot måste du kunna visa vem du är, det kan du göra på olika sätt. Du kan visa en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling för röstmottagarna. En röstmottagare som du är känd av kan också intyga din identitet.

Vill du förtidsrösta måste du däremot ha ditt röstkort. Har du inte med dig ditt röstkort till lokalen för förtidsröstning kan du få ett dubblettröstkort utskrivet.

Jag har förlorat mitt röstkort. Hur gör jag nu?

Har du förlorat ditt röstkort kan du begära ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort, hos kommunen, länsstyrelsen eller hos Valmyndigheten. Vill du ha ett nytt dubblettröstkort av Hultsfreds kommun ringer du 010-354 20 27.

Uppgifterna på röstkortet stämmer inte. Hur kan jag se till att det ändras?

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden.

Begäran om rättelse i röstlängden ska ha inkommit skriftligen till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Olika sätt att rösta

Olika sätt att rösta

Du kan välja att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Du som röstar på valdagen ska gå till den vallokal som står på ditt röstkort. Vill du hellre rösta i förtid så gör du det i en röstningslokal.

Rösta i förtid från den 22 maj – förtidsröstning

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 22 maj till och med valdagen den 9 juni 2024. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. I kommunen kan du förtidsrösta på följande platser:

Hultsfred, Valhall
22-24 maj kl.12.30-17.00
25-26 maj kl.10.00-12.00
27-31 maj kl.12.30-17.00
1-2 juni     kl.10.00-12.00
3-5 juni     kl.12.30-17.00
6 juni        kl.10.00-12.00
7 juni        kl.12.30-17.00
8 juni        kl.10.00-12.00
9 juni        kl.08.00-21.00

Virserum, Ekliden
23 maj      kl.13.00-16.00
29 maj      kl.13.00-16.00
3 juni        kl.13.00-16.00
5 juni        kl.13.00-16.00
7 juni        kl.13.00-16.00

Målilla, Skeppet
23 maj      kl.14.30-16.30
29 maj      kl.14.30-16.30
3 juni        kl.14.30-16.30
5 juni        kl.14.30-16.30
7 juni        kl.14.30-16.30

Järnforsen, Parkeringen vid Violen
28 maj      kl.10.00-12.00

Mörlunda, Parkeringen vid Sundbergs
4 juni        kl.10.00-13.00

Rosenfors, Parkeringen vid Medborgarhuset
28 maj      kl.14.00-16.00

Silverdalen, Parkeringen vid sparbanken
30 maj      kl.13.30-15.30

Vena, Parkeringen vid macken
30 maj      kl.10.00-12.00

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och kunna visa vem du är. Du kan visa vem du är genom att visa en giltig id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling för röstmottagarna. En röstmottagare som du är känd av kan också intyga din identitet.

Du hittar mer information om hur det går till att förtidsrösta på Valmyndighetens hemsida. https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/fortidsrosta.html

Rösta i vallokal på valdagen 9 juni

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling för röstmottagarna. En röstmottagare som du är känd av kan också intyga din identitet.

I varje kommun finns det en röstningslokal öppen som du kan förtidsrösta i även på valdagen. I Hultsfreds kommun kommer Valhall vara öppet för förtidsröstning kl. 8.00-21.00 på valdagen.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • egna, alternativt makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Det behövs även ett vittne som närvarar när du gör i ordning din röst och tillsammans med budet intygar att rösten har gjorts i ordning på rätt sätt. Vittnet måste vara över 18 år och får inte vara samma person som budet. Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Ett så kallat budröstningskit kan hämtas i röstningslokalerna. Det går även att beställa budröstningskit från Valmyndigheten.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två utbildade röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Har du behov av ambulerande röstmottagning, ring 010-354 20 27 eller mejla val2024@hultsfred.se.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan inte rösta på valdagen från utlandet, men du kan förtidsrösta genom att brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet: https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-utlandet.html

Kan jag ångra mig om jag redan lagt min röst?

Om du har förtidsröstat och sedan ångrar dig kan du gå till den vallokal du tillhör på valdagen. Där gör du iordning dina röster på nytt. Röstmottagarna kommer sedan lämna tillbaka din förtidsröst och markera i röstlängden att du ångerröstat. Om du inte får tillbaka din förtidsröst kan det bero på att den inte hunnit fram till din vallokal ännu, då ogiltigförklaras din förtidsröst istället efter vallokalens stängning.

Om du ångrar dig i vallokalen efter att du har gjort i ordning din röst, men inte prickats av i röstlängden kan du göra om röstningen.

Om du röstar på valdagen och dina röster lagts ner i valurnan och prickats av kan du inte göra om valet igen.

Information till partier

Information till partier

Nedanstående information gäller för partivalsedlar för övriga partier och samtliga partiers namnvalsedlar. Undantaget är de partier som har rätt att få sina valsedlar distribuerade av valnämnden och som enbart ställer upp med en namnvalsedel till EU-valet. Det gäller enbart för partier som har anmält sitt deltagande till EU-valet.

Kan vi få våra valsedlar distribuerade till vallokalerna och förtidsröstningslokalerna?

För att få valsedlar distribuerade till vallokalerna och förtidsröstningslokalerna behöver valsedlarna lämnas in till valkansliet den 13-14 maj. Det ska lämnas tillräckligt med valsedlar så att de förväntas räcka under hela förtidsröstningen och hela valdagen. Partierna ska lämna ett telefonnummer dit valkansliet kan ringa om valsedlarna tar slut. Partierna ska vara tillgängliga på det telefonnummer de lämnat under hela förtidsröstningen och valdagen. Valsedlar som lämnas in ska vara buntade med gummisnodd om 50st i påse eller låda med partinamn på.

Valsedlarna kan lämnas in i Kontaktcenter eller skickas till Box 500, 577 26 Hultsfred.

Kan vi lämna in valsedlar direkt till en vallokal eller förtidsröstningslokal?

Valsedlar kan lämnas direkt till vallokal eller förtidsröstningslokal. Valsedlarna lämnas över till röstmottagare som ser till att valsedlarna fylls på i valsedelstället.

Vart kan vi vända oss om vi har frågor eller synpunkter?

Har ni frågor eller synpunkter på hur det fungerar i Hultsfreds kommun är det valkansliet som ni ska kontakta. Valkansliet nås på 010-354 20 27 eller mejla val2024@hultsfred.se

Mer information

Mer information hos Valmyndigheten

Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om rösträtt, om hur du kan rösta när det är val och hur tidsplanen inför allmänna valen 2024 ser ut.

Valmyndigheten – om att rösta Att rösta | Valmyndigheten

Valmyndigheten – om valåret 2024 Europaparlamentet | Valmyndigheten.

Valmyndigheten – kampanjsajten EU-val 2024 | Valmyndigheten