Publicerad:

Ett första spadtag för ombyggnationen av Tors Plan

Tors plan i Hultsfred

Söndagen den 4 september går startskottet för den ombyggnation som väntar för torget Tors Plan i Hultsfred. Klockan 10.00 tar kommunalråd Lars Rosander och oppositionsråd Tomas Söreling det första symboliska spadtaget. Därefter kommer kommunens representanter för projektet att informera och det kommer även finns möjlighet att ställa frågor. Välkommen att delta.

Ett nytt trivsamt torg ska växa fram

Under september 2022 startar arbetet med att bygga om torget Tors Plan i Hultsfred. Torget kommer få ny markbeläggning och belysning. Det kommer också göras fint med nya planteringar, sittplatser och en vattenspegel kommer ta plats på torget. Men innan allt det kan påbörjas kommer området att VA-saneras, det innebär att gamla vatten- och avloppsledningar byts ut mot nya.

Arbetet kommer att påverka trafiken runt torget. Den sträcka längs Storgatan som gränsar till Tors Plan kommer att stängas av för trafik, vilket medför att biltrafiken kommer att ledas om. Genom att stänga av delar av Storgatan skapas ett stort och sammanhängande torg.

– Tanken är att binda ihop Mimerparken, gågatan och Köpingsparken och att skapa säkra passager för fotgängare. Huvudfokus är att skapa ett trivsamt torg med möjlighet till gemenskap och aktivitet, säger projektledare Hanna Johansson och byggledare Jennie Konradsson.

Projektet är en del av Hultsfreds kommun Makeover som syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter genom dialog med dig som bor och verkar på orten.

Tors Plan beräknas vara klart under sommaren 2023.