Ersättning för körkortsutbildning

Elbil1

Hultsfreds kommun erbjuder nu de medarbetare som omfattas av den centrala omställningsfonden inom kommunsektorn en möjlighet att ansöka om ett bidrag för körkortsutbildning. Detta kan göras eftersom den treåriga försöksperioden av fonden nu går mot sitt slut, vilket gör att pengar frigörs. 27 medarbetare kommer att ha möjlighet att få ersättning för sin körkortsutbildning. 

Alla medarbetare som omfattas av fonden kan ansöka om att få ta del av denna insats genom att ansöka via denna e-tjänst senast den 31 oktober 2019. Där finns också fullständig information om vilka villkor som gäller. Efter att ansökningarna inkommit gör arbetsgivaren ensidigt en prioritering av vilka medarbetare som får ta del av åtgärden. Prioriteringen ska utgå från anställningsform, utbildning, arbetsplats och hur stort behovet av körkort är i den del av organisationen där medarbetaren arbetar.  

Lärarförbundens avtalsområde omfattas inte av omställningsfonden och därmed inte heller av denna satsning. De anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen som omfattas av Kommunals eller Visions avtalsområde inkluderas alltså och kommer att ha möjlighet att ansöka om ersättningen.   

Åtgärden innebär att arbetsgivaren ger en ekonomisk ersättning om högst 20 000 kronor per medarbetare vid uppvisande av körkort samt kvitton och utlägg. Det innebär med andra ord att en förutsättning för ersättning är att medarbetaren har erhållit sitt körkort.  

Detta är ett bidrag som vi har möjlighet att nyttja endast en gång. Syftet är att skapa möjligheter för fler medarbetare att ta körkort, de som redan tagit sitt körkort kan alltså inte ansöka om ersättning i efterhand. 

Omställningsfonden ska fungera som ett stöd för att bland annat stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra eller utökade arbetsuppgifter inom organisationen. Den treåriga försöksperioden av fonden går nu mot sitt slut och Hultsfreds kommun har cirka 550 000 kronor att nyttja från fonden.