Publicerad: Uppdaterad: 2023-11-17 13:48

En vecka fri från våld!

en vecka fri från våld

Vad är våld i nära relation, vilken hjälp finns att få för den som är utsatt och hur arbetar vi förebyggande mot våld i nära relation? Under vecka 47 med start idag, måndag den 20 november uppmärksammar Hultsfreds kommun ”En vecka fri från våld”.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokala och regionala aktiviteter och samverkan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna

Länsstyrelserna i södra Sverige anordnar under veckan en rad föreläsningar på ämnet, främst för dig som på något sätt arbetar med detta, men även allmänheten är välkommen att delta i mån av plats. Läs mer om programmet för veckan på länsstyrelsens webbsida.