En olycksdag i ordets rätta bemärkelse

Torsdagen den 10 september 1936, inträffade tre trafikolyckor, varav två med dödlig utgång, på Vimmerbyvägen några kilometer norr om Hultsfred.

Den första olyckan skedde vid tretiden på eftermiddagen, vid Klostersborg, där gamla Venavägen ansluter till vägen mot Vimmerby. Uppe i den närbelägna Gnöttlerums skola hade skoldagen just avslutats med slöjdundervisning för de äldre årsklasserna.

Skolungdomarna var nu på väg hem var och en till sitt. Göte Karlsson från Norrhult, jämte en skolkamrat även han från samma by, hade beslutat kappköra för att se vem som kunde komma först ner till Borgen, som platsen även kallas. Strax innan sista utförsbacken tog Göte ledningen, och fortsatte så i hög hastighet ner mot vägkorsningen. Där kolliderade han med från Vimmerbyhållet kommande sjuktransportbil, en så kallad “dispensärbil”. Den bilen var på väg att hämta en patient på Sanatoriet i Målilla för vidare transport till Vimmerby Sjukstuga.

Kollisionen var ett faktum, beroende på hög fart från bägge parter, samt att sikten var mycket nedsatt, på grund av en skymmande prydnadshäck mot Vimmerbyhållet. Vid sammanstötningen kastades Göte Karlsson, upp mot bilens vänstra vindrutestolpe, varefter han slungades ett stycke framåt, och slog sedan med våldsam kraft i den hårda grusvägen. Han erhöll svåra skallskador, och fördes i medvetslöst tillstånd in till Vimmerby sjukstuga, där han avled påföljande dag, den 11 september, utan att ha återfått medvetandet. Stig Göte Alvar Karlsson var född 31 juli, 1924. Således nyligen fyllda 12 år.

Den påkörande bilen blev belagd i kvarstad för den kommande polisutredningen. En närboende trafikbilägare, Artur Ottosson, fick köra den svårt skadade in till Vimmerby. Då ingen bårutrustning fanns att tillgå, fick en annan person följa med, sittande i bilens baksäte och hållande Göte i sin famn under färden in till sjukstugan. Det var Gottfrid Nilsson, Klostersbo som ställde upp på detta.

Från Hultsfred rekvirerades trafikbilägaren Alfred Lindgren att utföra körningen från Målilla till Vimmerby. Efter att ha hämtat nämnda patient, kom Lindgren körande norrut. Vid passerandet av järnvägsövergången vid Norrhults banvaktsstuga, krockade han med Ottosson, som då var på väg tillbaka från Vimmerby efter att ha lämnat av Göte.

Detta var den andra olyckan. Några personskador uppstod inte men däremot en del plåtskador på bilarna. När inte händelsen kunde göras upp i godo, fick polis tillkallas. Det var samma poliser som fick ta sig an denna olycka efter att just ha hunnit avsluta den första. Det hade hunnit samlas en del bilar jämte nyfikna åskådare vid järnvägsövergången. Samtidigt hände den tredje olyckan.

Det var målarmästare Clas Albertsson, Hultsfred, som kom körande med personbil mot Vimmerby. Som passagerare hade han sin hustru samt sjuårige sonen, Curt. Hastigheten var väl hög, och vid åsynen av vad som försiggick på vägen längre fram, gjorde han en häftig inbromsning, vilket orsakade att bilen gick över på vägens högra sida, ned i diket och välte. Sonen kom därvid att kastas ur bilen, hamnade inunder, och omkom omedelbart. Curt var född den 29 januari, 1929.

Vad beträffar olyckan vid järnvägsövergången, gav den fortsatta utredningen och kontroll av hastighetsmätaren att den senare visade lägre hastighet än vad Lindströms bil i själva verket gjorde.

Dessa olyckor som kom att utsläcka två unga människoliv, försatte bygden i sorg och förstämning. Det var inom en timmes tidsrymd som detta hände, och inom ett avstånd av två kilometer mellan olycksplatserna.

Göte Karlssons jordfästning ägde rum i Vena gravkapell, fredagen den 18 september, 1936.

Norrhult den 13 juli, 1997                                              C. Ingvar Carlsson