Publicerad: Uppdaterad: 2013-07-30 11:38

En epok till ända: Sven Carlsson slutar efter 38 år

Sven Carlsson och Lars-Erik Rönnlund framför HKIAB-ägda H-City

Vid bolagsstämman i Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) lämnade Sven över vd-posten till kommunchef Lars-Erik Rönnlund. Ända sedan bolaget bildades vid årsskiftet 1980-81 har Sven varit vd. Men redan 1 oktober 1975 tillträdde Sven tjänsten som kanslichef, en titel som senare förändrades till kommunchef.

– Under längre och kortare perioder har jag också varit vd eller styrelseordförande i alla de bolag kommunen haft, berättar Sven. Den här blandningen har varit synnerligen intressant . Att med ena benet befinna sig i den traditionella kommunala vardagen och med andra benet vara i den mer privata sfären har varit utomordentligt fint.

Under Svens år har HKIAB varit ägare till 32 fastigheter. I dag äger bolaget elva fastigheter. Målsättningen är alltså inte att äga fastigheter utan att bidra till nyetableringar och att kunna agera vid omstruktureringar av företag.

– Vid flera tillfällen har vi köpt den gamla fastigheten när företagen har valt att bygga nytt, fortsätter Sven Carlsson.

I dag har bolaget 67 hyresgäster och 75 000 kvadratmeter lokalyta. Av ytan är cirka fem procent outhyrt. Det gångna året investerade bolaget 20,6 miljoner kronor, bland annat i det gamla OLAB-kontoret i Järnforsen och i H-City för att möta Sensias och Folktandvårdens behov. Efter ägartillskott på 3,6 miljoner kronor under fjolåret blev resultatet en förlust på 71 000 kronor.

– 2012 var ett tufft år för HKIAB och våra hyresgäster, sammanfattar Sven Carlsson.
Själv tycker Sven att han har haft en fantastisk tid hos Hultsfreds kommun. Han förklarar att jobbet varit ett nöje och att de flesta dagar varit jättepositiva. Men kanske hade han inte kunnat ana att tiden som anställd skulle bli så lång.

– När jag flyttade hem till Nävelsjö i Vetlanda kommun var jag inställd på att bli konsult men samarbetet med bra politiker och tjänstemän i Hultsfred var så berikande att jag valde att arbeta kvar.

På frågan om han vill skicka med något råd till sin efterträdare blir svaret:
– Akta er för att måla in er i ett hörn. Förändringarna är så snabba och oförutsägbara att det är farligt att ha en massa fasta principer.

Efterträdaren Lars-Erik Rönnlund håller med men tillägger att han tror på vikten av att ha värderingar.

Vd-bytet lär inte innebära några snabba förändringar. Lars-Erik Rönnlund betonar att han först ska lära sig verksamheten. Han är övertygad om att HKIAB måste vara en spelare på marknaden. Vänd mot politiken ställer han också frågan om vad verksamheten får kosta.

– Frågan är vad kommunen mäktar med? Vad kan den fria marknaden fixa? Vad får vi göra och hur stor spelare ska vi vara, svarar kommunalrådet Lars Rosander.

På det mer personliga planet har Sven och Lars-Erik stått varandra nära. De beskriver varandra som en viktig del i det intellektuella samtalet. Samtal som kretsat kring livet, ledarskap, ekonomi och mat.

– En vän går i pension, en sparringpartner jag gått brottningsmatcher med men där vi alltid behandlat varandra med respekt, avslutar HKIAB:s nytillträdde Lars-Erik Rönnlund.