Publicerad:

Emåmejeriet invigde landets första microförgasare

Bandklipp på Emåmejeriet

Under onsdagen invigdes Sveriges första microförgasare på Emåmejeriet i Hultsfred. För att minska sin användning av olja har mejeriet installerat en anläggning som genom att förgasa flis kan producera värme och dessutom producera miljövänlig el som används i den energikrävande processen.

Läs mer om tekniken på RådgivningsEKOT, energirådgivarnas blogg.