Emådalskolan

Emådalskolan

Välkommen till Emådalskolan. Skolan ligger i Mörlunda som ligger ca 2 mil söder om Hultsfred. Orten Mörlunda ligger i Emådalen mitt emellan Vimmerby och Oskarshamn.

Skolan är organiserad i två arbetslag. På skolan går cirka 130 elever. Vi har från förskoleklass upp till årskurs 6, en FBK-klass samt fritidshemmet Lärkan. Vi vill jobba ämnesövergripande och i blandade åldersgrupper. Vi ska självklart möta eleverna på deras nivå och individualisera undervisningen för en hög måluppfyllelse.

Vårt mål är att alla kompetenser och förmågor tas tillvara på bästa sätt. Vi är måna om integration och jobbar mycket för en likvärdig utbildning för alla elever. Just nu arbetar vi i samverkan med ”Nationellt centrum för svenska som andraspråk” med målsättning om att ännu bättre tillvarata de språkutvecklande aspekterna kring lärande.

Skolan ligger vackert nära naturen. Vi har en stor skolgård där det finns skogsbacke, fotbollsplan och lekplatser med flera lekredskap. I anslutning till skolan finns även en sporthall.