Emåbygdens Vind AB

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012 om att tillsammans med Mönsterås och Högsby kommuner investera i vindkraft.

Bakgrund var bland annat att kommunen redan i flera planer och strategier visat en positiv inriktning för egenproducerad vindkraftsel. Målsättningar såsom ”en fossilbränslefri region 2030” samt att ”kommunen ska vara drivande och det goda exemplet genom satsningar på förnyelsebar energi” är några av de politiska mål som antagits de senaste åren.
Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) äger 40 procent av bolaget Emåbygdens Vind AB. Resterande del ägs av Mönsterås (40 procent) och Högsby kommuner (20 procent). Bolagets syfte är att äga vindkraftverk och producera el.