Elevinflytande och barns inflytande

Bild på barn som skriker in i kameranElevinflytande

Från förskola till vuxenutbildningar ska du som barn eller elev ha inflytande. Det framgår tydligt i de dokument som styr förskolan och skolan.

Du ska stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen. Du ska också hållas informerad i frågor som rör dig. Informationen och formerna för ditt inflytande ska anpassas efter ålder och mognad.

Du som elev ska alltid ha möjlighet att ta upp till frågor inom ramen för elevernas inflytande över utbildningen. Eleverna och deras kårs arbete med inflytande ska stödjas och underlättas.

Det är framförallt inom tre områden som du ska ges möjlighet till inflytande:

  • Verksamhet och undervisning
  • Arbetsmiljön
  • Utformande av planer

Det är upp till varje skola att tillsammans med eleverna hitta former för inflytande.

Det kan t.ex. vara i form av klassråd, elevråd och elevskyddsombud.

Vill du veta mer hur vi jobbar med inflytande inom förskolan och grundskolan här i Hultsfred? Här hittar du för- och grundskolans handlingsplan för barns och elevers inflytande.