Elevhälsan Lindblomskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Lindblomskolan.

Rektorer:

Katrin Karlsson

Rektor
Rektorsexpeditionen

Mathilda Kahn

Rektor
Rektorsexpeditionen

Jessica Andersson Landholm

Rektor
Rektorsexpeditionen

Specialpedagog:

Barbro Christoffersson

Specialpedagog
Lindblomskolan

Pernilla Kalén

Specialpedagog
Lindblomskolan

Kurator:

Angelica Edén

Vikarierande kurator
Lindblomskolan

Skolsköterska:

Johanna Palmgård

Vik. skolsköterska
Lindblomskolan

Talpedagog:

Annika Svensson

Talpedagog

Skolpsykolog:

David Du Rietz

Skolpsykolog
Barn- och utbildningsförvaltningen

Björn Nielsen

Skolpsykolog
Barn- och utbildningsförvaltningen

Hörselpedagog:

Ingela Waldemarson

Hörselpedagog
Hultsfreds kommun

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd. Kontaktperson för Skoldatateket på Lindblomskolan är specialpedagog Barbro Christoffersson.