Elevhälsan Lindblomskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Lindblomskolan.

Rektorer:

Fredrik Laapotti

Rektor
Rektorsexpeditionen

Mathilda Kahn

Rektor
Rektorsexpeditionen

Jessica Andersson Landholm

Rektor
Rektorsexpeditionen

Specialpedagog:

Barbro Christoffersson

Specialpedagog
Lindblomskolan

Kurator:

Skolsköterska:

Anna-Carin Thoresson

Skolsköterska
Lindblomskolan

Talpedagog:

Annika Svensson

Talpedagog

Skolpsykolog:

Vakant

Hörselpedagog:

Ingela Waldemarson

Hörselpedagog
Hultsfreds kommun

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd. Kontaktperson för Skoldatateket på Lindblomskolan är specialpedagog Barbro Christoffersson.