Elevhälsan Emådalskolan, Vena skola, Silverdalen skola, Järnforsens skola, Venhagskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Emådalskolan, Vena skola, Silverdalens skola, Järnforsens skola och Venhagskolan.

Rektorer:

Charlotte Söderling

Rektor
Rektorsexpeditionen
Emådalskolan och Järnforsens skola

Louise Andersson

Rektor
Rektorsexpeditionen
Vena och Silverdalens skolor

Louise Weinfors Lockström

Rektor
Rektorsexpeditionen
Venhagskolan

Specialpedagog:

Kurator:

Skolsköterska:

Talpedagog:

Annika Svensson

Talpedagog

Skolpsykolog:

Vakant

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd.

  • Louise Weinfors Lockström Rektor Venhagskolan