Elevhälsan Albäcksskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Albäcksskolan.

Rektorer:

Anna Källåker

Rektor
Rektorsexpeditionen

Karolina Karlsson

Rektor
Rektorsexpeditionen

Specialpedagog:

Lars Andreasson

Specialpedagog
Albäcksskolan

Speciallärare:

Niklas Hägg

Speciallärare

Kurator:

Lovisa Lindström

Kurator
Albäcksskolan

Angelica Olofsson

Kurator
Albäcksskolan

Skolsköterska:

Anna-Carin Thoresson

Skolsköterska
Albäcksskolan

Skolpsykolog:

David Du Rietz

Skolpsykolog
Barn- och utbildningsförvaltningen

Björn Nielsen

Skolpsykolog
Barn- och utbildningsförvaltningen

Fritidsledare:

Vakant

Studie- och yrkesvägledare:

Daniel Sjöstam

Vägledare
Albäcksskolan och Hultsfreds gymnasium

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd.