Elevhälsan Albäcksskolan

Varje skola har lokala elevhälsoteam knutna till sig. Dessa personer ingår på Albäcksskolan.

Rektorer:

Anna Källåker

Rektor
Rektorsexpeditionen

Karolina Karlsson

Rektor
Rektorsexpeditionen

Specialpedagog:

Johanna Haskett

Speciallärare:

Niklas Hägg

Speciallärare

Kurator:

Lovisa Lindström

Kurator
Albäcksskolan

Skolsköterska:

Carina Adolfsson

Skolsköterska
Albäcksskolan och Emådalskolan

Skolpsykolog:

Vakant

Fritidsledare:

Susanne Svensson

Elevhälsan har också möjlighet att ta hjälp av Skoldatateket då eleven bedöms behöva hjälp med tekniskt stöd.