Eldningsförbudet i Hultsfreds kommun hävs 28 juli kl 12

Imorgon tisdag den 28 juli klockan 12 hävs eldningsförbudet i Hultsfreds kommun.

Bedömningen utifrån SMHI:s prognoser är att riskerna för bränder är och kommer att vara måttliga de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i nuläget.

Eventuell eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Under perioden 1 maj till 30 september råder också ett generellt eldningsförbud. Du kan läsa mer om detta i Hultsfreds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.