Publicerad:

Eldningsförbud införs fredag 26 maj klockan 12

Symbol för eldningsförbud med eld och förbudsskylt

Från och med fredag 26 maj klockan 12 råder eldningsförbud i Hultsfreds kommun. Eldningsförbudet betyder att eldning på marken och i engångsgrillar inte är tillåten. Du får grilla i vanliga trädgårdsgrillar eller i fasta ordnade grillplatser.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Därför har Hultsfreds kommun utfärdat eldningsförbud från klockan 12.00 fredag 26 maj. Beslutet gäller tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Eldningsförbudet betyder att eldning på marken inte är tillåten. Du får inte använda engångsgrillar oavsett underlag. Du får alltså inte använda en engångsgrill även om den står på ett obrännbart underlag.

Du får grilla i vanliga trädgårdsgrillar eller på iordningsställda grillplatser. Typiskt för sådana platser är att de är avgränsade med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud