Publicerad:

Eldningsförbud införs fredag 13 maj klockan 12

Symbol för eldningsförbud med eld och förbudsskylt

Från och med fredag 13 maj klockan 12 råder eldningsförbud i Hultsfreds kommun. Förbud införs även i övriga kommuner i Kalmar län. Bakgrunden till beslutet är att risken för skogsbränder just nu är hög eftersom det varit mycket torrt under en längre period. Beslutet gäller tills vidare.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

  • Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar).
  • Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Typiskt för sådana platser är att de är avgränsade med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Räddningstjänsterna i länets kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas.

Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud

In english:

The dry conditions mean that forest fires may easily spread. Therefore many local authorities have issued so-called fire bans. Hultsfred municipality is one of them. The fire ban is valid until further notice.

Read more: A fire ban – why, when and where? (dinsakerhet.se)