Elda ute

EldningsförbudFoto: Pixabay

All eldning av avfall är förbjuden enligt miljöbalken och kan leda till åtal. För frågor kontakta miljökontoret för avfallsfrågor.

Vid eldning i mindre omfattning, till exempel trädgårdsavfall gäller.

 • Eldning får inte ske i tätorter som har kompostgårdar enligt den lokala hälsovårdsstadgan.
 • Röken får inte störa grannar.
 • Släckutrustning ska finnas till hands t ex vattenslang.
 • Eldning får bara ske under dygnets ljusa timmar.

Vid eldning i större omfattning, till exempel stora rishögar eller att bränna gräs så kallad ”svedjning” på egen tomt eller åker gäller:

 • Ska godkännas av räddningschef, eventuell besiktning kan genomföras.
 • Kunskap om riskerna ska finnas hos ansvarige.
 • Näst intill vindstilla.
 • Minst 75 meter till byggnad.
 • Minst 40 meter till växande gröda eller skog.
 • Problem får inte uppstå för grannar.
 • Eldning får inte ske så att väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Släckutrustning ska finnas till hands som t ex vattenslang.
 • Tillräckligt många medhjälpare ska finnas med under hela tiden.
 • Eldning får bara ske under dygnets ljusa timmar.
All eldning sker på eget ansvar. Vid oaktsamhet kan vite utdömas.
Planerad eldning ska anmälas till Räddningstjänsten, 0495-24 06 24  eller 070-62 75 500.