Elmarknaden och höga elpriser

Elmarknaden och det höga elpriset

Just nu råder en besvärlig energisituation i Sverige och Europa. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På den här sidan kan du läsa mer om vad kommunen gör och få tips på vad du själv kan göra.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar med åtgärder för att minska vår energiförbrukning och därmed kapa effekttopparna. Vi samverkar inom organisationen och med andra myndigheter. Du som privatperson bör också se över hur du kan bidra.

Det finns flera anledningar att spara el, till exempel:

 • Vi dämpar elkostnaderna
 • Vi minskar risken för elbrist i vinter

Ett långsiktigt arbete

Kommunen har under senaste åren gjort stora investeringar som bidrar till energibesparing. I kommunens egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen. Det handlar om nya ventilationsanläggningar, installation av solceller, utbyte till LED-belysning och att byta värmesystem. 

Varför är elpriset så högt?

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Prisutvecklingen i Sverige är tätt sammankopplad med våra grannländer och beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion.

I Norden påverkas priserna främst av väderfaktorer, så som nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden. Det har varit både torrare och varmare än normalt under våren och sommaren, vilket har minskat tillgången på vattenkraft.

En annan stor faktor till varför priset på el är så högt, är att svenska elmarknaden sitter ihop med den europeiska som just nu har stor brist på naturgas. I stora delar av Europa används naturgas för både uppvärmning och produktion av el. När Ryssland nu har minskat ner på sin gasexport till Europa, innebär det ett lägre utbud på både el och naturgas. Med fortsatt hög efterfrågan på el, ser vi nu kraftigt stigande elpriser.

Dyrare i söder än i norr

Elen är särskilt dyr för oss som bor i de sydligaste delarna av Sverige. Landet är indelat i fyra olika elområden, från norr till söder. Gränsen mellan elområde 3 och 4 går genom Hultsfreds kommun, vilket innebär att elpriset ofta är högre i den södra kommundelen.

I norra Sverige är produktionen av el hög och förbrukningen låg, i södra Sverige är läget omvänt. Det gör att el måste transporteras över hela landet med flaskhalsar som uppstår i elnätet. I det sydligaste elområdet innebär det att prisbilden påverkas av norra Europa.

Lär dig mer med Länsstyrelsen i Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en film som förklarar varför södra Sverige riskerar att hamna i en elbristsituation under vintermånaderna.

Om du inte kan betala din räkning i tid

Om du av någon anledning skulle ha svårt att betala en faktura i tid kan du söka anstånd. Det innebär att fakturans betalningsdatum förlängs. Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans förfallodatum har passerats.

På Hultsfreds kommunens riktlinjer om fakturering och kravregler hittar du mer information om vad som gäller.

Kontakt och mer information

kommunen@hultsfred.se
0495-24 00 01 (talstyrd telefonist)
0495-24 00 00 (växel)

Få hjälp med din ekonomi

Om du behöver hjälp med att se över din budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

De jobbar under tystnadsplikt och deras hjälp är helt gratis. De kan även hjälpa dig vidare till andra myndigheter om du behöver vidare stöd.

Energi-och klimatrådgivning

Till kommunens energi- och klimatrådgivning kan du vända dig för att få oberoende information, tips och råd i frågor som rör energi, teknik och konsumentvägledning. All rådgivning är oberoende och kostnadsfri.

Kontakt

Mejl: energiradgivning@monsteras.se
Telefon: 0499-171 60

Frågor och svar

Just nu är det många som kontaktar rådgivningen och svarstiderna är därför längre. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna som energi- och klimatrådgivningen får just nu.

Hur kan jag minska mina elkostnader?
Det beror på dina förutsättningar. Börja med att göra Energimyndighetens husguide och ring eller mejla sedan klimat- och energirådgivningen för vidare rådgivning.

Är timpriser något för mig?
Timpriser är endast en bra affär för ett fåtal. Det gäller att ha både rätt förutsättningar tekniskt och dessutom intresse och ambition. Men för samhällets, miljöns och elnätets skull är det bra om alla flyttar elkonsumtion ifrån de timmar på dygnet då det är som dyrast, oavsett om man tjänar på det eller ej.

Är det för sent att skaffa solceller nu?
Priserna på solceller har också börjat stiga, men elpriserna har procentuellt gått upp mer. Det gör att det idag är mer intressant att skaffa solceller jämfört med för ett år sedan. Sedan gäller det förstås att ha bra förutsättningar. Börja med att läsa Energimyndighetens Solelportal och ring sedan klimat- och energirådgivningen om du behöver ytterligare hjälp.

Jag kan inte betala min elräkning?
Om du är orolig för att inte kunna betala elräkningen ska du kontakta din elleverantör. Ta också reda på vilket elavtal du har. På din räkning ser du vem som är din elleverantör.

Om du behöver hjälp med att se över din budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

De jobbar under tystnadsplikt och deras hjälp är helt gratis. De kan även hjälpa dig vidare till andra myndigheter om du behöver vidare stöd.

Tips för att spara el
 • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.
 • Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa och den håller upp till 15 000 timmar.
 • Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.
 • Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.
 • Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.
 • Vädra smart – om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.
 • Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 • Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.
 • Duscha kortare tid – halverar du din duschtid så halverar du också energi- och vattenförbrukningen.

Källa: http://www.energimyndigheten.se/

Externa länkar

Energimyndigheten

Regeringen

Svenska kraftnät