Ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Förtroendevalda har rätt till olika typer av ersättningar för uppdraget enligt de regler som fullmäktige beslutar.

Arvodet är pensionsgrundande. I sammanträdesarvodet ingår ersättning för förlorad pensionsförmån.

Här kan du läsa mer om ersättningsbestämmelserna och arvodesnivåerna.

För AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds Kommunala Industri AB gäller att årsstämman årligen tar beslut om ersättning till styrelsen och revisorer.