Driftstörning

Driver du en verksamhet där det uppstått problem med inomhusmiljön (driftstörning) eller någon annan händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen om detta.

För att underlätta för dig om vad vi önskar veta finns blanketten “Underrättelse om driftstörning”.

En driftstörning eller olycka kan till exempel vara:

 • Fukt- och mögelskador
 • Strömavbrott
 • Brand
 • Temperaturproblem (luft, golv, vatten)
 • Ventilationsproblem
 • Buller
 • Skadedjur
 • Smitta
 • Läckage från cistern
 • Läckage av kemikalier
 • Underhållsarbete på lokal eller fasta installationer. Det kan till exempel vara stambyte, underhåll av ventilationssystem eller ytskikt.
 • Brister i städning eller storstädning

Tänk på detta när du fyller i blanketten

När du fyller i blanketten är det viktigt att du beskriver vilka åtgärder du planerar att utföra för att åtgärda problemet. Du ska också beskriva vilka tillfälliga åtgärder du har gjort för att minska risken att människor eller miljö utsätts för olägenheter under tiden som driftstörningen pågår. Det kan till exempel vara hur du tänker lösa ventilationen för lokaler där ett byte av ventilationsaggregat ska ske.