Döda lantbruksdjur och begravning av häst

Du måste ta hand om döda lantbruksdjur på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att du inte får gräva ned djuren när de dör utan du ska skicka dem till destruktion. Det finns undantag för hästar som du kan få begrava själv efter anvisning från kommunen.

Döda lantbruksdjur

Det är viktigt att du tar hand om döda lantbruksdjur på ett säkert sätt för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och olägenheter för omgivningen. När ett lantbruksdjur dör måste ett godkänt insamlingsföretag hämta djuret och sedan föra det till en godkänd anläggning. I väntan på transport av det döda djuret måste du förvara djuret så att det inte utgör en smittorisk.

Begravning av häst

Om du vill begrava din häst själv måste det ske på en lämplig plats enligt kommunens anvisningar. För att få anvisningar från kommunen ska du fylla i blanketten ”Begäran om anvisning för begravning av häst”. Blanketten skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till blanketten ska du bifoga en karta där du har markerat dina förslag på begravningsplatser.

Avgift

För att handlägga din begäran tar vi ut en avgift. Vi baserar avgiften på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 1 060 kronor.