Digitalt ledarforum med fokus på hållbarhet

IMG_0228

Kan inte cheferna komma till ledarforum får ledarforum komma till cheferna.

På grund av den rådande situationen kring coronaviruset var det årliga ledarforumet för organisationens 80 chefer hotat. Men tack vare kreativitet, envishet och mycket arbete genomfördes istället kommunens första digitala ledarforum, direktsänt från Makerspace Hultsfred. Temat var Agenda 2030 och de globala målen.

Hela 77 chefer deltog i ledarforum på distans via verktyget Zoom, och kunde se samtal och kortare föredrag, ställa frågor och ha gruppdiskussioner.

Under dagen fick deltagarna bland annat veta mer om hållbarhet, vattenförsörjning och Agenda 2030. De fick också tid att reflektera över och diskutera de globala målen och hur ett eller flera av dem skulle kunna bli en del just deras organisation.

Ett stort tack till alla som deltog på ett eller annat sätt. Du syns och hörs i Hultsfred!
Vill du veta mer om de globala målen för ett hållbart samhälle? Läs mer på globalamalen.se