Publicerad:

Digitala verktyg minskar matsvinn och sparar arbete

Matilda Trawtschenko i Lindblomsskolans kök.Matilda Trawtschenko arbetar med specialkost på Lindblomsskolan och har haft mycket nytta av verktyget.

Hultsfreds kommun arbetar för att minska matsvinnet i skolorna. Som en del av det har en rutin skapats där den rapporterade frånvaron automatiskt skickas till skolköket på Lindblomskolan och Albäcksskolan varje morgon via det digitala verktyget Teams. Detta gör att till exempel specialkost inte  behöver tillagas i onödan. 

Är du vårdnadshavare till barn som går på Lindblomskolan eller Albäcksskolan och brukar anmäla frånvaro när ditt barn inte kommer till skolan? Då kan du göra klimatet en tjänst!

När vårdnadshavare eller lärare anmäler elever som frånvarande i verktyget InfoMentor sammanställs detta automatiskt och skickas till personalen i köket varje morgon via Teams.

Då cirka 40 personer på Lindblomskolan har så kallad specialkost på grund av till exempel allergier är sammanställningen ett bra sätt att minska risken att specialmaten tillagas i onödan och måste slängas. Under våren när ovanligt många var frånvarande på grund av det rådande läget med covid-19, kunde personalen också planera antalet portioner varje dag utifrån frånvarolistan.

Förhoppningen är att införa rutinen på fler skolor i kommunen framöver. Hultsfreds kommun arbetar även på andra sätt för att minska matsvinn, bland annat genom att försöka göra eleverna medvetna om matsvinnet på olika sätt och även genom att tillvarata rester och till exempel tillaga överbliven mat som inte varit ute i matsalen istället för att slänga den.

Mellan 20 och 50 procent av all mat som produceras i världen slängs, enligt globalamalen.se.

Klicka här för att läsa mer om vad du själv kan göra för att minska matsvinnet och få andra hållbara tips.