Det här utmärker Hultsfreds kommun

Erik från Infallet ligger på Hultsfredsskylt

Vår vision, värdegrund, mission och våra övergripande mål är grunden i allt vi gör. “Vår värdegrund ska genomsyra vår verksamhet och vara med oss i allt vi gör, i myndighetsutövningen, i verksamheterna och i rollen som arbetsgivare.”

Mission

Vi bidrar till ett demokratiskt Sverige baserat på grundlagarna.

Vision

Våra barn växer upp i en miljö där förskolor och skolor fungerar bra, och där det finns gott om spännande fritidsaktiviteter. Hultsfred är en kommun som erbjuder stora möjligheter för små och stora företag. Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun. Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till och från kommunen. Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt!

Du syns och hörs i Hultsfred!

 • Det finns plats för dig i Hultsfred
 • Hultsfred är en kommun där vi ser varandra
 • Här kan du utveckla ditt företag och dina intressen
 • Vi uppmuntrar människor att ta initiativ
 • Vi lyssnar på dig – din röst är viktig

 

Värdegrund

 • Stolthet: Vi känner respekt och stolthet för de vi är. Självkänsla byggs inifrån. Vi vet att alla är olika och att olika är bra. Tillsammans är vi starka.
 • Handlingskraft: Vi är initiativtagande och vi har ett aktivt bemötande. Här blir idéer verklighet!
 • Nyskapande: Här jobbar vi med kreativt nytänkande över gränserna. Vi skapar förutsättningar för nyskapande genom dialog och samverkan. Arbetet genomsyras av ett modernt förhållningssätt.
 • Jämställdhet och tolerans: Här respekterar vi varandra oavsett kön, ålder och etniskt ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla plan. Tolerans för alla är en självklarhet.
 • Attraktionskraft: Vi ökar Hultsfreds attraktion genom att utveckla och förändra attityder. Ta tillvara det lilla och göra det stort. I Hultsfreds kommun får du synas och bli sedd, höras, lyssna och bli lyssnad på.
 • Upplevelse och rekreation: Att njuta av naturens skönhet, äkthet och enkelhet kan översättas till såväl arbetsmiljö, bostadsområde som till erbjudanden för turism och näringsliv.

Detta sammanfattar vi med: Du syns och hörs i Hultsfred!