Dela internet från telefon till iPad – Android

Använd telefonen som Wi-Fi-hotspot

När du använder telefonen som Wi-Fi-hotspot kan du dela telefonens internetanslutning med din iPad via Wi-Fi.

1

1. Hitta “Konfigurera”  Dra fingret neråt på skärmen från telefonens översta kant. Knacka sedan på ikonen för inställningar.

2

Knacka på fliken Anslutn. Därefter på Fler nät

3

Knacka på “Internetdel. och port. hotspot”.

4

Knacka på Portabel Wi-Fi-hotspot.

5

Knacka på Konfigurera.

6

2. Välj inställningar för Wi-Fi-hotspot Ange det önskade namnet för Wi-Fi-hotspot.

7

Knacka på rullegardinsmenyn under “Säkerhet” och välj WPA2 PSK. Om det inte finns med i listan välj då WPA PSK.

7

knacka på fältet under “Lösenord” och ange det önskade lösenordet. Knacka på Spara.

8

3. Aktivera Wi-Fi-hotspot.  Knacka på indikatorn bredvid “Portabel Wi-Fi-hotspot” tills skärmen visar att funktionen är aktiverad.

9

Om Wi-Fi är aktiverat: knacka på OK för att bekräfta.

4. Anslut

  • Gör följande på din iPad som ska anslutas till din Wi-Fi-hotspot:
  • Aktivera Wi-Fi.
  • Hitta listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
  • Välj det namn som du angav i steg 2.
  • Ange det lösenord som du har valde i steg 2 och anslut därefter telefonen till din Wi-Fi-hotspot.
  • När anslutningen är etablerad har du tillgång till internet från den andra enheten.