De svenska nationella minoriteterna

Minoritetsflaggor Collage bildspel

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är nu skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

I Hultsfreds kommun kommer vi att jobba för att lyfta och uppmärksamma de svenska minoriteterna och deras språk och kultur. På biblioteken finns böcker och litteratur dels på de olika minoritetsspråken och även böcker på svenska där du kan ta del av deras kultur och historia. Vi har även tips på annan litteratur av författare med minoritetsbakgrund.

Vi lägger fortlöpande ut information om minoritetsdagarna och kommer allt eftersom uppmärksamma minoriteterna på olika sätt.

Först ut att uppmärksammas under året är Judarna och förintelsens minnesdag den 27 januari. Den 6 februari uppmärksammar vi Samerna under Samernas nationaldag. Den 8 april, Romernas nationaldag. Den 24 februari Sverigefinnarnas dag och den 15 juli Tornedalingarnas dag. Se mer i respektive inlägg för de nationella minoritetsdagarna.

I Sverige räknar man med att minst 10% av befolkningen har minoritetsbakgrund.
Har du själv eller din släkt/familj minoritetsbakgrund?
Definierar du dig själv som någon av de fem nationella minoriteterna?
Vill du vara med i en referensgrupp om minoritetsfrågor?
Har du frågor, idéer, önskemål eller förslag som gäller de nationella minoriteterna?

Nedan hittar du policy och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Hultsfreds kommun.

Välkommen att kontakta kultursekreteraren. ingela.heldebro@hultsfred.se

Mer information om de svenska minoriteterna hittar du på sidan minoritet.se