Publicerad: Uppdaterad: 2022-03-07 19:12

Dags för ungdomar att tycka till!

Händer som bildar ett hjärtaFoto: Mostphotos

Vad tycker de unga i vår kommun om till exempel fritid, skola, delaktighet och trygghet? Den här veckan börjar Hultsfreds kommun genomföra enkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) bland alla elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en förutsättning för kommunens arbete i alla förvaltningar. Både barnkonventionen och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas som på något sätt rör barn och unga ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv.

Frågorna handlar om ungas upplevelser i frågor om fritid, skola, delaktighet, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

LUPP kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och görs vart tredje år som ett verktyg för att mäta ungas livssituation. LUPP kommer att genomföras vecka 40-42.