Publicerad:

Dags för kalkning av sjöar och vattendrag

Den 26 november kommer flera sjöar och vattendrag i Hultsfreds kommun att kalkas. Kalkningen sker med hjälp av helikopter vilket kan leda till buller.

I helgen ska 29 sjöar runt om i kommunen kalkas. Områdena sträcker sig över bland annat Stora Hammarsjöområdet, Lilla Hammarsjöområdet, Försjön, Hesjön, Nötån, Sällevadsån och Bjärkeån.

Kalkningen sker med helikopter vilket kan leda till buller i dessa områden. Helikoptern kommer att sprida kalk som heter Optimix. Det är en dammfri grovkalk i form av vattenverksgranuler.

Vi kommer sedan följa upp kalkningen i en effektuppföljning för att kontrollera att de kortsiktiga och långsiktiga målen efterlevs.

Varför kalkar vi?

Sjöar och vattendrag har påverkats av försurning genom luftnedfall av svavelämnen och markanvändning. I Sverige har flera tusen sjöar påverkats så mycket att fiskarna inte längre kan överleva där.

För att motverka effekterna av försurningen så kalkar vi många sjöar och vattendrag. Kalkning leder till rikare växt- och djurliv i våra sjöar och vattendrag.