D-HLR

Foto på en hjärtstartare

Hjärt-lungräddning med halvautomatisk defibrillator

D-HLR är oftast den enda effektiva behandlingen vid hjärtstopp. Tiden spelar dock en kritisk roll. Att ha tillgång till en hjärtstartare och kunskap i HLR kan rädda liv.

I denna fördjupningskurs fokuserar vi på hur en hjärtstartare fungerar samt på livräddarens teknik vid HLR och flerlivräddarscenarion. Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett kom- petenskort i D-HLR.

Utbildningens innehåll:
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap om:
– Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
– Larmrutiner.
– Fysiologi vid hjärtstopp.
– Genomgång av hjärtstartaren.
– Använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
– Handlingsplan.
– Situationsanpassad träning.
– Säkerhetsaspekter.
– HLR-kvalitetstest.

Målsättning:
Efter avslutad kurs ska alla ha goda kunskaper i hjärt- och lungräddning med defibrillator, enligt HLR- rådets riktlinjer.
Antal kursdeltagare
Max 6 kursdeltagare per tillfälle.
Förkunskaper
• Aktuella kunskaper i HLR.
• Läst in kursbok i D-HLR.
• Godkänd webbutbildning.

Plats:
Räddningstjänsten Hultsfred, Andersbo- vägen 13. Alternativt i egna lokaler.
Tidsåtgång
3 timmar.