Bygglov och andra lov

Ska du bygga nytt, om eller till måste du söka bygglov. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid och att lämna in en komplett ansökan. Har du frågor om bygglov får du gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen

Oavsett om du äger ett bostadshus eller bedriver en verksamhet så behöver du bygglov, rivningslov eller marklov för en mängd olika åtgärder. Det vanligaste är att man ansöker om permanent lov, alltså en åtgärd som stadigvarande ska vara på platsen.

Du kan även ansöka om lov för tidsbegränsade åtgärder eller säsongsåtgärder. Det innebär att åtgärden endast kommer att vara uppställd under en begränsad tid på året eller ett visst antal år.

Vanliga åtgärder som kräver lov

Här kan du läsa mer om några vanliga åtgärder som kräver lov och vilka handlingar du behöver skicka in:

Ansök om bygglov, rivningslov och marklov digitalt

Du kan ansöka om bygglov, rivningslov och marklov digitalt via Mittbygge. Du loggar in med e-legitimation och väljer vilken e-tjänst du vill använda. Därefter följer du formuläret och fyller i det som efterfrågas.

Om du inte kan göra din ansökan digitalt så fyller du i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan”. Du skickar sedan in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen.