Bredband

Länk till bläddringsbar broschyrBra tele- och datakommunikation är viktigt för våra invånare och företagare. Framtiden är redan här och fler och fler upptäcker att det inte längre räcker med de kabelnät som finns i dag. Telefonnätet som används både för telefoni, datakommunikation och TV-sändningar är gammalt och inte byggt för dessa ändamål. Ett utbyte av kopparnät mot fibernät är nödvändigt. Kommunen har inte för avsikt att bygga och äga ett eget fibernät. Istället vill vi stimulera användning och utökning av de fibernät som finns i kommunen.

Klicka på bilden med barnet för att läsa broschyren på skärmen.

Marknaden, dvs de företag som tjänar pengar på att sälja bredbandstjänster, förväntas dra det tyngsta lasset när fibernäten byggs ut. Men på landet är det inte lönsamt att bygga och därför har EU, staten och kommuner på olika sätt försökt stötta fiberförläggning. Dessutom inser fler och fler fastighetsägare att det krävs en egen insats för att kunna ansluta till fibernäten.
Läs mer i de länkade dokumenten nedan.

Kommunens bredbandsprogram anger hur vi i Hultsfreds kommun ser på frågan.
En uppdatering av programmet planeras under 2019.