Bredband via telejacket i Hultsfreds kommun

I Hultsfreds kommun har alla telestationer ADSL-funktionalitet. Alla hushåll/företag med fast telefoni har därmed möjlighet att beställa bredband via telejacket, upp till 24 Mbits. De större stationerna har moderniserats ytterligare och kan leverera VDSL (30 – 60 Mbit/s).

Samtliga telestationer utom Bösebo, Kvarnarp, Kängsebo, Stubbhult, Tälleryd och Östrahult matas med fiberkabel. De nämnda stationerna matas istället med radiolänk 34 Mbit/s, vilket ger max 8 Mbit/s ADSL till abonnenterna. Vänd dig till någon av bredbandsleverantörerna om du vill beställa bredband via telejacket.