Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand genomförs brandskyddskontroller. Om felaktigheter som innebär risk för annan händelse än brand upptäckas vid kontrollen ska den som utför påtala detta.

Följande faktorer ska kontrolleras:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Det görs regelbundet i bostäder av en behörig kontrollant. Den dokumenterar vad som kontrollerats och det som kommit fram vid kontrollen. Kontrollen varierar på vilken anläggning du har och vad den används till.

Frister för brandskyddskontroll av de vanligaste objekten i småhus

Värmepannor

Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis två år
Eldning med olja eller gas fyra år

Köksspisar

 • Eldning med fasta bränslen två år
 • Eldning sker i mycket begränsad omfattning (inte för uppvärmning eller matlagning) åtta år
 • Eldstaden finns i ett fritidshus åtta år

Lokaleldstäder

 • För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd två år
 • För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd åtta år
 • Eldstaden finns i ett fritidshus åtta år

Avgifter

Kommunfullmäktige har fastställt avgifterna för sotning och brandskyddskontroll.
Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.