Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt underlag för framtida översikts- och detaljplanearbeten. Programmet ska även underlätta för verksamhetsplaneringen kopplade till planeringen av nya bostäder inom socialförvaltningen och AB Hultsfreds Bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26.