Bostadsanpassning Hultsfreds kommun

Bild på rullstol

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa ditt hem så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Information till sökande om bostadsanpassningsbidrag samt intygsskrivande (arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, distriktssköterska) finns:
Hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) kan du läsa om villkoren för att få bidrag och vad som ska vara med i din ansökan.