Borgerlig vigsel

Tecknad bild på ett hjärta

Ni som vill gifta er utan religiösa inslag kan göra det hos kommunen.

Så gör ni när ni vill gifta er borgerligt

Innan ni skickar in förfrågan om tid för vigsel ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. För mer information ring Skatteupplysningen, telefonnummer 0771-56 75 67, eller besök Skatteverkets hemsida. Ni kan också besöka ett skattekontor. Om Skatteverket inte finner några hinder mot äktenskapet utfärdas två handlingar, ”Intyg hindersprövning” respektive ”Intyg om vigsel”. Dessa handlingar lämnas till kommunkansliet innan tid för vigsel ordnas.

Alla frågor om hindersprövning och övriga frågor kring folkbokföring hänvisas till Skatteverket.

Boka vigsel

Förfrågan om tid för vigsel sker till kommunkansliet genom att fylla i e-tjänsten som du hittar här eller ringa 010-3542000. Önskat datum för vigsel ska vara minst 15 arbetsdagar från dagens datum. Under semesterperioden samt vid större helger är det begränsad service när det gäller förfrågningar och hantering av vigslar.

Om båda eller en av er har skyddade personuppgifter ringer ni 010-3542432 eller kommunens kontaktcenter 010-3542000, måndag-fredag kl. 8.00-12.00.

Vittnen

Två vittnen ska vara med vid akten. Dessa kan ni ordna själva eller så ordnas vittnen av kommunkansliet. Har ni egna vittnen behöver ni meddela oss namn och adress på dessa. Vittnen måste vara över 18 år.

Tid och plats för vigseln

Kommunens vigselförrättare förrättar vigslar i kommunhuset under vardagar kl. 8.00-16.30. En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Är ni ett större sällskap som önskar vara med vid vigseln bör ni dock meddela detta.

Före och efter vigseln

Kommunkansliet förbereder vigselprotokoll och andra handlingar inför vigseln. Efter vigseln får ni vigselprotokollet samt en vigselmemorial. Vigseln anmäls till Skatteverket för registrering i folkbokföringsregistret, detta ombesörjs av kommunkansliet. Önskar ni ett formellt intyg på att ni har blivit vigda kontaktar ni Skatteverket.

Övrig information

I samband med vigseln måste ni och era vittnen visa giltig legitimation. Vigseln förrättas på svenska, behöver ni tolk får ni själva ordna det.

Kommunens utsedda vigselförrättare

  • Lars Rosander, C
  • Per-Inge Pettersson, C
  • Tomas Söreling, S
  • Lena Hasting, S
  • Helena Grybäck Svensson, tjänsteman