Blankett för beslut om ställföreträdande rektor i förskola

Här hittar du som rektor i förskolan en blankett för beslut om ställföreträdande rektor vid din frånvaro.

Enligt skollagen kapitel 2 § 9 så ska det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ledas och samordnas av en rektor. En ställföreträdare får utses för en rektor.