Anmälan om behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsnämnden

Dataskyddsförordningen (GDPR) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

I dataskyddsförordningen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Alla behandlingar av personuppgifter måste anmälas till personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. För att övervaka att personuppgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter behandlas rätt har de utsett ett dataskyddsombud. Alla behandlingar ska dokumenteras. De förs i ett register för att lätt kunna tas fram om någon vill rätta eller stryka sina personuppgifter.